artikel

Twijfels of je makelaar in jouw belang handelt? Dit kun je doen

Laatst bijgewerkt op - leestijd

Als je er samen niet uitkomt, is er de Geschillencommissie Makelaardij

De woningmarkt is al geruime tijd oververhit. Dit vergroot de kans op ongeoorloofde praktijken tijdens het koop- en verkoopproces waar zowel kopers als verkopers de dupe van worden. Wat kun je doen als je twijfels hebt over de handelwijze van je makelaar?

Als consument moet je ervan op aan kunnen dat je makelaar handelt in jouw belang en het best mogelijke resultaat voor je behaalt. Brancheverenigingen voor makelaars hebben om die reden een gedrags- of erecode opgesteld. Daarin staat bijvoorbeeld dat makelaars geen onderlinge prijsafspraken mogen maken, geen informatie mogen doorspelen of achterhouden bij biedingen en slechts één belang mogen dienen: dat van de koper óf de verkoper.

Al een aantal keer verschenen er in de media berichten over makelaars die deze regels zouden hebben overtreden. Wat kun je doen als je vermoedt dat jouw makelaar niet in jouw belang handelt? We leggen uit welke stappen je in dat geval kunt ondernemen.

Eerst klacht indienen bij makelaar zelf

Heb je een klacht, geschil of verdenking van ongehoorde praktijken, dan is de eerste stap om je klacht schriftelijk in te dienen bij de makelaar zelf.

Komen jullie er niet uit, richt je dan tot de branchevereniging waar de makelaar bij aangesloten is. Die kan tussen jullie bemiddelen. Er zijn in Nederland drie grote brancheverenigingen voor makelaars: NVM, VBO en VastgoedPro.

Geschillencommissie Makelaardij geeft bindend advies

Is je klacht door de makelaar of branchevereniging niet naar tevredenheid opgelost? Dan kun je terecht bij de Geschillencommissie Makelaardij. De drie grote brancheverenigingen zijn hierbij aangesloten. Deze commissie is er voor de consument en oordeelt in geschillen over bijvoorbeeld de courtage of de kwaliteit van de dienstverlening. Dit advies is bindend. Als voorwaarde geldt dat je eerst hebt geprobeerd zelf het probleem met je makelaar op te lossen en dat je makelaar of diens branchevereniging is aangesloten bij de Geschillencommissie Makelaardij. Een klacht indienen bij de geschillencommissie kost € 77,50. Je krijgt dit bedrag terug als je in het gelijk wordt gesteld.

Belangrijk is dat je je klacht zo goed mogelijk omschrijft en onderbouwt, liefst met bewijsstukken

Branchevereniging NVM heeft daarnaast een tuchtrechtsysteem met onafhankelijke rechters die makelaars een boete, berisping of schorsing kunnen opleggen als zij schuldig worden bevonden aan ondeugdelijk handelen. Je kunt hier ook terecht als je een klacht hebt over de makelaar van de ándere partij, mits deze is aangesloten bij de NVM. Voor een behandeling van je klacht door de Regionale Raad van Toezicht betaal je € 100 aan Stichting Tuchtrechtspraak NVM. Dit bedrag krijg je terug als je klacht gedeeltelijk of geheel gegrond verklaard wordt.

In alle gevallen is het belangrijk dat je je klacht zo goed mogelijk omschrijft en onderbouwt, liefst met bewijsstukken. Informatie over de klachtenprocedure vind je op de website van de branchevereniging van je makelaar.

Makelaar zonder branchevereniging?

Een klacht indienen bij de Geschillencommissie Makelaardij kan zoals gezegd alleen als je makelaar is aangesloten bij een van de drie genoemde brancheverenigingen, óf zelf rechtstreeks lid is van de geschillencommissie. Ook als dat níét zo is, is de eerste stap om je klacht schriftelijk in te dienen bij je makelaar zelf. Komen jullie er niet uit, dan zul je zelf juridische stappen moeten zetten. Heb je een rechtsbijstandsverzekering, schakel die dan in. Ook kun je juridisch advies inwinnen bij de Consumentenbond.

Meer transparantie bij bieden

Er bestaan initiatieven die als doel hebben het biedingsproces transparanter te maken, zoals NVM Online Bieden. Dit systeem heeft als voordeel dat je zelf precies kunt volgen hoeveel er door anderen op een huis is geboden. Op basis daarvan kun je als koper, al dan niet in overleg met je makelaar, je bod bepalen of wijzigen. Dit doe je door je te registreren op nvmonlinebieden.nvm.nl en hierbij je voorwaarden voor onder andere financiering, bouwkundige keuring en eventueel transportdatum door te geven. Wil je je huis op deze manier verkopen, vraag je verkoopmakelaar dan naar deze mogelijkheid.

Welke informatie vind je op funda?

Op funda zie je bij welke beroeps- of branchevereniging een makelaar is aangesloten. In dat geval staat het logo van de vereniging afgebeeld. Ook kun je makelaars zoeken die zijn aangesloten bij de NVM.

Verdiep je verder in dit onderwerp. Dan ben je weer helemaal bij.