Onderzoeksplicht: de checklist

 

Stappenplan om te (proberen te) voldoen aan je onderzoeksplicht

Gebreken kunnen bij elke koop opspelen. Bij ontdekking ervan is dan de vraag: heeft de verkoper zijn mededelingsplicht geschonden of heeft de koper zijn onderzoeksplicht verzaakt? Om dat laatste te voorkomen, vind je hieronder een handige checklist.

Staat van de woning

Controleer op kieren, loslatende plinten, lekkende kozijnen of andere sporen van lekkage. Indien nodig kun je een (bouw)deskundige inschakelen voor een bouwtechnische keuring.

Kwalitatieve verplichtingen

Een juridische term die in dure woorden het volgende betekent: een clausule in een overeenkomst met betrekking tot een registergoed, waarin wordt bedongen dat de verplichting om iets te dulden of niet te doen ten aanzien van het betreffende registergoed, zal overgaan op volgende eigenaren van dat registergoed. Waar het op neerkomt is dat je als eigenaar soms iets moet tolereren, zoals een wandelpad dat over je perceel loopt. Het gedogen van dit soort zaken wordt van eigenaar op eigenaar doorgegeven. De verplichtingen zijn te vinden in het Kadaster.

Kettingbeding

Met een kettingbeding worden bepaalde verplichtingen bedoeld. Zo kun je als huiseigenaar verplicht zijn je voortuin te onderhouden. Deze afspraken gaan niet automatisch van eigenaar op eigenaar over. Het kettingbeding moet contractueel vermeld worden, dus daar moet je als koper op letten.

Bestemmingsplan

Wat is je toekomstige gemeente van plan met de wijk waarin je straks misschien gaat wonen? Bestemmingsplannen zijn op te vragen via de website Ruimtelijke plannen. Op deze manier ben je op de hoogte van wat de toekomst eventueel voor jou in petto heeft.

Bodemverontreiniging

Voordat je heel ambitieus een moestuin aanlegt, is het wel zo fijn te weten of het met de bodem van de tuin wel goed zit. Bij de milieudienst van de desbetreffende gemeente kun je hierover informatie opvragen.

Erfpacht

Staat het huis op eigen grond of erfpachtgrond? In het laatste geval word je bij aankoop geen eigenaar van de grond en ben je verplicht jaarlijks canon (huur) te betalen. Lees meer over erfpacht.

Verkoopregulerende bepalingen

Er kunnen afspraken worden opgenomen in de koopovereenkomst, deze worden verkoopregulerende bepalingen genoemd. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld een antispeculatie beding (een korting op de koop, waar bij een eventuele verkoop een deel van de winst terugvloeit naar de oorspronkelijke verkoper), plicht tot zelfbewoning (de afspraak dat je zelf gaat wonen in het huis wat je koopt) of het voorkeursrecht van de gemeente (in dit geval ben je bij verkoop verplicht het huis eerst aan de gemeente aan te bieden).

Meer binnen dit onderwerp