De rechten en plichten van je huurbaas

 

Weet wat je je verhuurder wél en niet mag doen

Je hoort de verhalen weleens van huurbazen die onaangekondigd op de stoep staan en een huis binnen komen wandelen. Mag dat eigenlijk? En mag je huur zomaar verhoogd worden? We nemen de rechten en plichten van de huurbaas onder de loep.

Goed om te weten: een verhuurder heeft in principe 3 hoofdverplichtingen. De verhuurder moet: 1) de woning ter beschikking stellen, 2) de woning onderhouden en 3) rustig woongenot verschaffen. In ruil daarvoor moet een huurder de huur op tijd betalen en mag hij of zij geen overlast veroorzaken. Maar wat als je een geschil hebt met je huurbaas? Dan schakel je De Huurcommissie in, een onpartijdige organisatie die geschillen tussen huurders en verhuurders probeert te op te lossen en voorkomen. We schotelden een woordvoerder van de Huurcommissie een paar prangende vragen voor.

Mag een verhuurder zomaar je kamer inlopen?

‘In principe heeft de verhuurder geen toegang tot de huurwoning. Soms is het nodig dat de verhuurder (of bijvoorbeeld een monteur of aannemer) toegang tot de huurwoning nodig heeft. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt met de huurder.’

Mag de huur zomaar verhoogd worden?

‘Voor (sociale) huurwoningen geldt dat de huurprijs jaarlijks mag worden verhoogd met het percentage dat voor dat jaar door de overheid is vastgesteld. Voorwaarde is dat de maximaal redelijke huurprijs voor de woonruimte op basis van de puntentelling niet wordt overschreden. De huurprijs mag ook worden verhoogd als er sprake is van woningverbetering. Als partijen het niet eens zijn over de huurverhoging, kunnen zij de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Voor een geliberaliseerde huurwoning is (over het algemeen) bepalend wat partijen zijn overeengekomen in de huurovereenkomst.’

Mag een verhuurder me verbieden mijn muren te schilderen?

‘Overlast is een ruim begrip. Als er overlast wordt veroorzaakt door bouwkundige gebreken of onderhoudsgebreken, kan de huurder dit aankaarten bij de verhuurder. Als de huurder van mening is dat er sprake is van ernstige gebreken en de verhuurder onvoldoende actie onderneemt, kan de huurder naar de Huurcommissie stappen. Zij kunnen de huurprijs op verzoek tijdelijk verlagen, tot het moment dat de gebreken zijn verholpen. Bij andere denkbare vormen van overlast kun je het beste naar het Juridisch Loket stappen.’

En wat nou als je een conflict met je verhuurder hebt?

‘Wanneer partijen gezamenlijk niet tot een oplossing kunnen komen, kun je de Huurcommissie inschakelen. Voor meer informatie check de website van de Huurcommissie en Rijksoverheid.nl.

Meer binnen dit onderwerp

   
Checklist

De voordelen van huren

Huurders krijgen vaak te horen: ‘Wanneer ga je kopen?’ en ‘je gooit je geld weg!’. Maar, hoe waar is dat? De voordelen van huren op een rij.

Lees meer